top of page
hilal polat.jpg

ERGENLİKTE ROMANTİK İLİŞKİLER

"Kimlik kargaşası yaşandığından ve henüz benlik algısı oluşmadığından olumsuz düzeyde yaşanan romantik ilişkiler benlik değerine büyük bir zarar verebilir."

  • Instagram - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

    Kuşkusuz ki yaşamın tüm evrelerinde karşı cinsle kurulan romantik ilişkilerde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. “ Fırtınalı Dönem” diye adlandırılan ergenlik döneminde yaşanan romantik ilişkiler tüm yönleri ile ele alındığında çok önemlidir. Her şeyden önce gelecekteki ilişkilerimizin hatta evlilik(lerimiz)imizin provası niteliğindedir. Bu ilişkiler yoluyla kişi hem karşı cinsi tanımaktadır hem de kendini. Kendini tanımaktadır çünkü kimlik gelişiminin oluşmaya başladığı ve tamamlanmaya çalışıldığı bir dönemdir ergenlik dönemi. Karşı taraf bir ayna görevi görür bu ilişkilerde. Bu nedenle kurulan ilişkinin olumlu yönleri ağırlıktaysa ergen için çok faydalı olabilmektedir. Bu dönemde ergen için çevrenin beğenisi ve onayı çok önemlidir. Aile etkisi geri planda olduğundan akranlarının onayı daha büyük önem kazanır. Söz konusu karşı cinse eğer önem düzeyi en üst seviyeye ulaşmış bir durumda olacaktır. Sadece karşı cins tarafından beğenilip teklif almak bile ergen için çok etkili bir onay mesajıdır. İlişki olumlu devam ederse karşı taraftan olumlu geri bildirimler alınırsa eğer ergen için özgüven arttırıcı bir işlevi olabilir. Hiçbir ergenin özgüveninin yeterli düzeyde olmadığını kabul edersek eğer bu yönüyle romantik ilişkilerin gerekli yönlerinin olabileceğini söyleyebiliriz.

    Ama romantik ilişkiler bu dönemde olumlu olmaya uzaktır. Çünkü ergenlik dönemi özellikleri gereği zor ve sancılı geçen bir dönemdir. Bu dönemdeki ilişkilerin doğasını anlamak için dönem özelliklerini iyi bilmek gerekir. Her şeyden önce bu dönemde cinsiyet özellikleri ortaya çıkmaya başlamasıyla birlikte cinsel ve duygusal olarak karşı cinse ilgi artmaya başlar. Bu dönem bir değişim ve gelişim dönemidir. En büyük değişimde bedende yaşanır. Fiziksel görünüş büyük önem kazanır ve az öncede söylediğimiz gibi beğenilme kaygısı artar. Ayrıca duygusal anlamda hassasiyet çok fazladır. Yaşanan olumsuz durumlardan fazlasıyla etkilenilebilinir. Kimlik kargaşası yaşandığından ve henüz benlik algısı oluşmadığından olumsuz düzeyde yaşanan romantik ilişkiler benlik değerine büyük bir zarar verebilir. Ergen karşı taraftan aldığı geri dönütleri fazlasıyla içselleştirebilir. Terk edilme ve ayrılık gibi durumları benlik değerine saldırı olarak algılayabilir. Bu nedenle bu dönemde ayrılmak istemeyen tarafın karşı tarafı tehdit ettiği ve baskı yaptığına çok rastlanır. Ayrıca son yıllarda ergenlerin duygusal ve fiziksel şiddete yöneldiği sıklıkla görülmektedir. Bu yaşanan durumların hepsi ergenlerde çeşitli ruhsal rahatsızlıkları zemin hazırlar.

Kız ve Kedi
Image by Kamila Maciejewska

    Ergenlik döneminde duygu durumunda dalgalanmalar görülür. Ergenin ruh hali, istekleri ve beğenileri sıklıkla değişmektedir. Duygular aşırı uçlarda yaşanır. Mutluluğunu abartılı sevinç gösterilerinde bulunarak belli eder ve en ufak bir üzüntüsünü en dipte yaşar. Bu aşırı uçlarda olma durumu ve tutarsız ruh hali ilişkiyi zora sokar. Bu nedenle bu dönemde kurulan ilişkiler gelip geçicidir. Bir ilişkiyi bitirdiğinden dolayı çok üzüldüğünü gözlemlerken aradan çok zaman geçmeden diğerini unutup yeni biri ile ilişkiye başlayabildiğini gözlemleriz.

    Bu dönemde ergen anlam kargaşası yaşar. Kendini anlamakta güçlük çekerken karşı cinsi anlaması beklenemez. Bu anlayış yoksunluğu ise kurulan romantik ilişkileri olumsuz etkiler. Ergen duygusal ve sosyal olarak yeteri kadar olgunlaşamamış kişidir. İlişkiyi yönetmek ise belli bir düzeyde de olsa olgunluk ister. Problem çözme becerilerinin belli bir düzeye ulaşmış olması gerekir. Ama kendi sorunlarını bile çözemezken ilişkiye dair sorunları çözmekte çok zorlanır. Bu becerileri yeteri kadar gelişmemiştir ve ilişkisel deneyimden yoksundur. Bu nedenle bu tarz ilişkilerde her iki taraf ciddi hatalar yapacak ve bocalayacaklardır.

    

Image by T R A V E L E R G E E K

   Teknolojide meydana gelen hızlı değişimlerin ergenlerin kurduğu romantik ilişkileri fazlasıyla etkilediğini gözlemlemekteyiz. İlişkilerin çoğunlukla sosyal medya yoluyla veya dijital ortamda başladığını ve sürdürüldüğünü görüyoruz. Duygusal paylaşımlar dijital ortamlarda yapılıyor. Kavgalar, ayrılıklar ve tehditler bu ortamda yaşanıyor. Bu durum ilişkilerin doğasını son derece kötü etkilemektedir. Çünkü dijital ortamda sözsüz iletişim unsurları yer alamadığından (mimikler, beden dili gibi) yanlış anlaşılmalar sıklıkla yaşanır. Kurulan iletişim sağlıklı ve empatik olmaktan çok uzaktır. Bu durum yanlış anlaşılmalara, şiddetli kavgalara ve sonunda ayrılıklara sebep oluyor. Çünkü gerçek bir iletişim ve yakınlık kurulamıyor. İlişkiler ve duygular çabuk tükeniyor. Kolay erişilebilir olmak ilişkinin en can alıcı ögesi olan gizliliği öldürüyor. Kolay ulaşılan kolay elde edilen değersizleşiyor.

 

    Son yıllarda “Yeni Nesil” dediğimiz yeni bir kavram çıktı ortaya. Her şey büyük bir hızla değiştiği içinde yaşadığımız bu dönemde ergenlerin kurduğu romantik ilişkiler de bambaşka bir şeye evrildi. Gençlik dönemi “büyük aşkların” yaşandığı bir dönemdi. Ama artık romantik ilişkiler “romatizmden” son derece uzak yaşanır oldu. Her beğendiği kişiye anında ulaşma isteği, ulaşamazsa eğer yaşanan öfke krizleri. Ulaştığında ise yaşanan narsisistik haz ve sonrasında kısa zamanda tüketilen duygular. Anlık tatminler, beğenilmenin verdiği zafer sarhoşluğu ve sıklıkla partner değiştirmenin verdiği büyüklük hissi değer kazandı. Hızlı ve kolay olan ilişkiler tercih edilir oldu. Sevgi, şefkat, bağ kurmak ve kabul görmekten uzak olan ilişkiler romantik ilişki diye adlandıralamaz ise nasıl adlandıralabilceği çağımızın en büyük sorularından biri olsa gerek.

  • Instagram - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
bottom of page