top of page
ayşegül atılgan.jpg

WİLLİAM SHAKESPEARE (1564-1616)

Soneler

   “Bütün dünya bir sahnedir.” diyen Shakespeare’in dünyanın her yerinde sahnelenen oyunu Romeo ve Juliet’tir. Shakespeare’i tanımayanlar bile bu oyunu bilirler. Shakespeare’in bütün dünyası sahne değildi, dünyasında oyunları kadar soneleri de yer alıyordu. Soneleri, yalnızca İngiliz edebiyatının değil Dünya edebiyatının da en güzel şiirleridir.

 

 Shakespeare’in iç dünyası sonelerinde gizlidir. Shakespeare; sonelerinde sevgi, dostluk, aşk, ayrılık, günah, ihanet, kıskançlık, karamsarlık, hayal kırıklığı, umut, ölüm-yaşam, zaman gibi konuları lirik bir sesle dile getirmiştir. Shakespeare’in bu konularda yazdığı soneleri iç dünyasından sahnelensin:

Sevgi sahnede:

“ …Sevgi değişmez kısacık günler ve haftalarla/Direnir ve katlanır mahşerin ucuna dek. /Yanılıyorsam bunda ve çıkarsa yanlışım/ Ne kimse sevmiştir, ne ben şiir yazmışım. (116.sone)

“…Ama yüreğim sever gözün sevmediğini/ Görünüşe aldanmaz, sevgiye teslim olur.” (141.sone)

         

Dostluk sahnede:

“Eski dostu sınamam yeniyi deneyerek…” ( 110.sone)

“…Bak can dostum, sen bana acırsan, iyi belle

Beni iyileştirir senin acıman bile.” (111.sone)

 

Aşk sahnede:

“Aşk öyle toy ki vicdan nedir bilemez… Kalkmam da düşmem de hep o tatlı aşk uğruna” (151.sone)

Ayrılık sahnede:

“…Bu acıklı ayrılık diyelim ki bir umman/ Böler yaman gücüyle bir sahili ikiye.” ( 56.sone)

Kıskançlık-ihanet sahnede:

“ …Ben bekçinim sen başka yerlerde uyanıksın/ Benden uzaksın, sana başkaları çok yakın”

( 61.sone)

“ …Gözüme baka baka ‘sevdiğim başkası’ de ( 139.sone)


Karamsarlık- hayal kırıklığı sahnede:

“Bıktım artık dünyadan ölüp kurtulsam…” (66.sone)

“ Gün gecenin, gece günün kıyar canına.” ( 28.sone)

Umut sahnede:

“…Baba, çocuk ve ana yapıyor fasıl: kulakları okşuyor tek bir sesin ahengi./ O sözsüz şarkı tek bir ağızdan sana “Değerin olmaz” diyor “Yaşarsan tek başına” (8.sone)

Yaşam-ölüm- sahnede:

“…İnsanlar nefes alsın, gözler görsün, elverir/ Yaşadıkça şiirim sana da hayat verir. (18.sone)

“…Medet umarım ömrüm bitsin diye ecelden” (22.sone)


Ve Zaman sahnede:

“ Zaman, mücevher kutum gibi basar bağrına/ Ya da giysi dolabım gibi saklar da seni / Eşsiz kutsallık versin diye eşsiz bir an’a / Gözler önüne serer tutuklu görkemini” (52.sone)

      Sonelerin tamamını okuyunuz ki perde kapansın.

 

     

                                                                             Gülayşe, Aralık 2019

 

Kaynak:  W. Shakespeare, Soneler (Çeviri: T. Sait Halman), Türkiye İş Bankası Kültür Yay. 2009, İstanbul.

 

  • Instagram - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
IMG_20191220_142645_900.jpg
shakespeare_william.jpg
  • Instagram - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
bottom of page